RUILEN & RETOUREN

GARANTIE

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.
Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

RUILEN & RETOUREN

Na het ontvangen van de bestelling heeft u 14 dagen de tijd om het product te herroepen/ontbinden. Na herroepen/ontbinden heeft u nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren.
Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden. Wij verzoeken u om het door ons meegeleverde retourformulier volledig ingevuld mee te sturen met uw retourzending. Bent u het retourformulier kwijt of heeft u nieuw retourformulier nodig dan kunt u deze hier printen of downloaden.

Indien u een artikel wenst te ruilen voor iets anders of een andere maat dan kunt u dit in de e-mail en/of op het retourformulier vermelden. Zodra wij uw retourzending in goede orde hebben ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk de ruiling op onze kosten naar u verzenden.

Retouradres:

010casuals.nl
Kompasstraat 32B
2901AM Capelle aan den IJssel

Wij verzoeken u bij retourneren het volgende in acht te nemen:

  1. de artikelen dienen bij 010casuals.nl gekocht te zijn;
  2. de artikelen dienen onbeschadigd, ongedragen en ongewassen te zijn, passen mag natuurlijk wel;
  3. indien redelijker wijs mogelijk dienen de artikelen voorzien te zijn van het origineel aangehechte artikelkaartje. Wanneer de labels in de weg zitten tijdens het passen heeft u het recht om deze te verwijderen;
  4. de artikelen dienen in de originele verpakking en met een degelijke verpakking teruggestuurd te worden, indien redelijker wijs mogelijk;
  5. het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn. (De kosten voor onvoldoende gefrankeerde retour zendingen zullen worden verrekend met het terug te storten bedrag). Vermeldt duidelijk uw naam en adres op het retourpakket. De kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening van de koper.

Het retour te ontvangen bedrag (aankoopbedrag inclusief verzendkosten voor de heenzending) zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan u overgemaakt worden.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat u de bestelling heeft ontbonden. Na het ontbinden van de bestelling heeft u 14 dagen de tijd om het product te retourneren.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U kunt gebruik maken van het modelformulier herroeping.

BESCHADIGDE ZENDING

Het kan gebeuren dat het pakket in beschadigde toestand bij u wordt aangeboden/afgeleverd. Wij verzoeken u een beschadigde zending NIET te accepteren en mee terug te geven aan de vervoersmaatschappij.
Als u echter bijvoorbeeld het product direct nodig heeft en als u denkt dat het product verder niet beschadigd is, dan zijn er een aantal zaken waarop u moet letten:

accepteer het product ‘onder protest’ (de chauffeur noteert het protest op zijn bestellijst)
u noteert u de naam van de vervoerder en de chauffeur
u legt de geconstateerde schade vast (u maakt bv een foto van de schade).
U meldt de schade bij ons

Your Cart